insurance company


o firmie

Począwszy od 2004 roku specjalizujemy się we wdrożeniach i szkoleniach w zakresie Systemów Zarządzania Jakością oraz Specjalizowanych Systemów Zarządzania dla Branży Spożywczej, Wyrobów Medycznych oraz Kosmetycznej. Wyróżniają nas zadowoleni Klienci i ponad 70 wdrożeń zakończonych sukcesem na terenie całej Polski.
Zapraszamy do Współpracy!.

co nowego

  • Ruszyła nasza nowa strona WWW. Zapraszamy do kontaktu z nami.

  • ISO publikuje draft normy ISO 9001:2015. Istotne zmiany, min. nowe wymagania dla wykazani podejścia procesowego wymaganie określenia ryzyka dla zgodności towarów i usług wymaganie ustalenia odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych procesów.

  • Począwszy od 01.01.2014 r Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadza dla wszystkich wprowadzających produkty w opakowaniach nowy obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi.

wdrożenia

Indywidualnie opracowana dokumentacja,
Rzetelne Konsultacje,
Wiedza i Doświadczenie.

szkolenia

Zarzadzanie, Narzędzia i Techniki Jakości
Ocena Ryzyka, Wyroby Medyczne, Bezpieczeństwo Żywności, Ocena Zgodności i Znak CE.

wsparcie

Indywidualne Konsultacje, Zlecone Audity, Asysta w trakcie auditów trzeciej strony.